songkhoehangngay.com

Ủa, năm ngoái ta cắt tóc ngắn chi mà không nhớ bây

Ủa, năm ngoái ta cắt tóc ngắn chi mà không nhớ bây. Sáng ni thì thấy trần Quốc Tài đăng lại hình bìa cf Nhà thờ Đức Bà, cũng trùng ngày kỉ niệm hen... Hiii.
28/12/2017
Facebook:

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *