songkhoehangngay.com

Thầy của Thầy tôi dạy tôi 1 Nếu con muốn làm được những gì mình muốn hãy dùng phép CỘNG tác

???Thầy của Thầy tôi dạy tôi:
?1. Nếu con muốn làm được những gì mình muốn, hãy dùng phép CỘNG (tác)
?2. Nếu con muốn làm cái mới phải kết thúc cái cũ, hãy dùng phép TRỪ (bỏ)
?3. Nếu con muốn có thật nhiều tiền, nhiều nhà, nhiều xe,.. phải giỏi phép NHÂN (bản)
?4. Nếu con muốn có nhiều bạn, nhiều người yêu thì phải giỏi phép CHIA (sẻ)
Thành thạo cả 4 điều trên con sẽ trở thành 1 lãnh đạo xuất sắc.
Hãy nhớ: Nhân (*) chia (/) trước, Cộng (+) trừ (-) sau. Phải có phương án nhân bản thật nhanh hệ thống và xác định cách chia sẻ lợi ích trước khi cộng tác hay cắt bỏ.
Cuối cùng, hãy đơn giản hoá cuộc sống, giống như 1 + 1 = 2, con sẽ có thành công mỹ mãn ❤️
Share nếu nó giá trị với bạn
Cmt số 1 để tôi biết bạn đã đọc hết nó - Hãy tương tác để tôi thấy và nhớ đến bạn
07/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *