songkhoehangngay.com

MÔ PHẬT, Xin được chúc Thượng tọa Thích Thọ Lạc sức khỏe , thân tâm an lạc ,

MÔ PHẬT
Xin được chúc Thượng tọa Thích Thọ Lạc sức khỏe , thân tâm an lạc ,..đạt nhiều thành tựu trong việc Phật sự .
( VTA ) Tn
Vũ Ngọc Trìu - Nguyễn Xuân Bắc - Mạnh Hải Vũ - Một Cõi Đi Về .
25/12/2017
Facebook:
3 bình luận:
Vũ Xuân Trường
30-09-2017, 16:03:50
A Di Đà Phật
Vũ Ngọc Trìu
30-09-2017, 16:13:46
A di đà Phật
Jenna Huong
09-10-2017, 09:45:47
A di đà phật

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *