songkhoehangngay.com

Đối với một người học Đạo khi người đó tự thấy mình không có thời gian thì đó là lúc người đó đạt đư

Đối với một người học Đạo, khi người đó tự thấy mình “không có thời gian” thì đó là lúc người đó đạt được “tinh tấn” trên đường Đạo. Nếu người đó tự thấy mình vẫn còn “có thời gian”, thế là sự “giãi đãi” phát sinh. Vì nếu có thời gian để vui thì cũng có thời gian để buồn !
___
ĐỨC PHẬT và PHẬT PHÁP
( The Buddha and His Teachings )
11/05/2019
10 bình luận:
Tam Tran Minh
11-05-2019, 02:26:18
?
Thao Manh
11-05-2019, 02:26:18
Nam Mo A Di Đa Phật
Nguyễn Văn Nhân
26-05-2019, 04:15:25
Nam mô a di đà phậtNam mô a di đà phậtNam mô a di đà phật
Phatphapvobien Vobien
26-05-2019, 04:15:25
Nam mo a di da phật
Phan Vo
28-05-2019, 04:13:27
Nam mo a di da phat
Hân Diệu
28-05-2019, 04:13:27
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Doan Bui
29-05-2019, 04:13:54
A di da phat
Kim Anh Orion
29-05-2019, 04:13:54
Nam mo a di da phat
Trân Văn Kim
30-05-2019, 04:15:03
Nam mô a di đà phật
Giang Thanh
30-05-2019, 04:15:03
A DI ĐÀ PHẬT

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *