songkhoehangngay.com

Bài viết 03/2016

Hội thi kịch bản phòng chống AIDS

Trong quá trình tổ chức cuộc thi, Trung tâm Thông tin & Giáo dục Sức khỏe có tổ chức buổi trao đổi về yêu cầu nội dung và cho người nhiễm HIV gặp gỡ các kịch tác gia.

Xem chi tiết